Chinese Literature - Li-hua Ying 2010

Chinese Literature - Li-hua Ying 2010

Preface

Reader’s Notes

Chronology

Introduction

The Dictionary

AH CHENG, PEN NAME OF ZHONG ACHENG (1949— )

AH LAI, A.K.A. ALAI (1959— )

AI QING, PEN NAME OF JIANG HAICHENG (1910—1996)

AI WU, PEN NAME OF TANG DAOGENG (1904—1992)

AN QI (1969— ), PEN NAME OF HUANG JIANGPIN

AVANT-GARDE (XIANFENG PAI)

BA JIN, A.K.A. PA CHIN, PEN NAME OF LI FEIGAN (1904—2005)

BAI XIANYONG, A.K.A. PAI HSIEN-YUNG (1937— )

BEI CUN, PEN NAME OF KANG HONG (1965— )

BEI DAO, PEN NAME OF ZHAO ZHENKAI (1949— )

BI FEIYU (1964— )

BI SHUMIN (1952— )

BIAN ZHILIN (1910—2000)

BING XIN, A.K.A. PING HSIN, PEN NAME OF XIE BINGXIN (1900—1999)

CAN XUE, PEN NAME OF DENG XIAOHUA (1953— )

CAO JUREN (1900—1972)

CAO NAIQIAN (1949— )

CAO WENXUAN (1974— )

CAO YU, A.K.A. TSAO YU, PEN NAME OF WAN JIABAO (1910—1996)

CAO ZHILIAN, A.K.A. JERLIAN TSAO (1969— )

CHEN BAICHEN (1908—1994)

CHEN CUN, PEN NAME OF YANG YIHUA (1954— )

CHEN DONGDONG (1961— )

CHEN JIANGONG (1949— )

CHEN RAN (1962— )

CHEN RUOXI, A.K.A. CH’EN JO-HSI (1938— )

CHEN YINGZHEN, A.K.A. CH’EN YING-CHEN, PEN NAME OF CHEN YONGSHAN (1937— )

CHEN ZHONGSHI (1942— )

CHENG FANGWU (1897—1984)

CHENG NAISHAN (1946— )

CHI LI (1957— )

CHI ZIJIAN (1964— )

CIVIL WAR (1945—1949)

CREATION SOCIETY (CHUANGZAO SHE)

CRESCENT SOCIETY (XIN YUE PAI/SHE)

CULTURAL REVOLUTION (WENHUA DA GEMING), FULL NAME: THE GREAT PROLETARIAN CULTURAL REVOLUTION (1966—1976)

DAI WANGSHU (1905—1950)

DENG YOUMEI (1931— )

DING LING, A.K.A. TING LING, PEN NAME OF JIANG BINGZHI (1904—1986)

DING XILIN (1893—1974)

DONG QIZHANG, A.K.A. DUNG KAI CHEUNG (1967— )

DUANMU HONGLIANG, PEN NAME FOR CAO JINGPING (1912—1996)

DUO DUO, PEN NAME OF SU SHIZHENG (1951— )

ERYUE HE, PEN NAME OF LING JIEFANG (1945— )

FAN WEN (1962— )

FAN XIAOQING (1955— )

FANG FANG, PEN NAME OF WANG FANG (1955— )

FEI MA (1936— ), PEN NAME OF MA WEIYI

FEI MING, PEN NAME OF FENG WENBING (1901—1967)

FEIFEISM (FEIFEI ZHUYI)

FENG JICAI (1942— )

FENG NAICHAO (1901—1983)

FENG XUEFENG, A.K.A. FENG HSUE-FENG (1903—1976)

FENG YUANJUN (1900—1974)

FENG ZHI, A.K.A. FENG CHI, PEN NAME OF FENG CHENZHI (1905—1993)

FENG ZIKAI, PEN NAME OF FENG RUI (1898—1975)

GAO JIANQUN (1954— )

GAO XIAOSHENG (1928—1999)

GAO XINGJIAN (1940— )

GE FEI, PEN NAME OF LIU YONG (1964— )

GENERATION III POETS (DI SAN DAI SHIREN), A.K.A. NEW GENERATION/POST-MISTY/POST—NEW WAVE/CONTEMPORARY EXPERIMENTAL POETS

GU CHENG (1956—1993)

GU HUA (1942— )

GUO MORUO, A.K.A. KUO MO-JO (1892—1978)

HAI XIN, PEN NAME OF ZHENG XINXIONG (1930— )

HAI ZI, PEN NAME OF CHA HAISHENG (1964—1989)

HAN DONG (1961— )

HAN HAN (1982— )

HAN SHAOGONG (1953— )

HAO RAN, PEN NAME OF LIANG JINGUANG (1932—2007)

HE LIWEI (1954— )

HE QIFANG (1912—1977)

HONG FENG (1957— )

HONG KONG

HONG LINGFEI (1901—1933)

HONG SHEN (1894—1955)

HONG YING (1962— )

HU FAYUN (1949— )

HU JIAN (1983— )

HU LANCHENG (1906—1981)

HU SHI (1891—1962)

HU YEPIN (1903—1931)

HUANG BIYUN, A.K.A. WONG BIK WAN (1961— )

HUANG CHUNMING, A.K.A. HWANG CHUN-MING (1939— )

HUANG FAN (1950— )

HUANG JINSHU, A.K.A. HUANG KIN-CHEW (1967— )

HUO DA (1945— )

JI XIAN (1913— ), A.K.A. CHI HSIEN, PEN NAME OF LU YU

JIA PINGWA (1952— )

JIAN XIAN’AI (1906—1994)

JIANG GUANGCI, A.K.A. JIANG GUANGCHI (1901—1931)

JIANG HE, PEN NAME OF YU YOUZE (1949— )

JIANG RONG (1946— )

JIANG ZILONG (1941— )

JIN YI, A.K.A. YUNYUN, PEN NAMES OF ZHANG CHU (1927— )

JIN YONG, PEN NAME OF ZHA LIANGYONG (1924— )

JING FU, PEN NAME OF GUO JINGFU (1942— )

JULY SCHOOL (QIYUE PAI)

KE YUNLU, PEN NAME FOR BAO GUOLU (1946— )

KONG JIESHENG (1952— )

KUN NAN, A.K.A. YEDONG, PEN NAMES OF CEN KUNNAN (1935— )

LAI HE, A.K.A. LAI HO (1894—1943)

LAI SHENGCHUAN, A.K.A. STAN LAI (1954— )

LAO SHE, PEN NAME OF SHU QINGCHUN (1899—1966)

LEFT-WING ASSOCIATION OF CHINESE WRITERS (ZHONGGUO ZUOYI ZUOJIA LIANMENG)

LI ANG, PEN NAME OF SHI SHUDUAN (1952— )

LI BIHUA, A.K.A. LEE BIK-WA, LILIAN LEE (1959— )

LI ER (1966— )

LI GUANGTIAN (1906—1968)

LI GUOWEN (1930— )

LI HANGYU (1957— )

LI JIANWU, A.K.A. LIU XIWEI (1906—1982)

LI JIEREN (1891—1962)

LI JINFA (1900—1976)

LI PEIFU (1953— )

LI RUI (1950— )

LI SHASHA, PEN NAME OF BI LIZI (1982— )

LI YONGPING (1947— )

LIANG BINGJUN, A.K.A. LIANG BINGGUAN, LEUNG PINGKWAN, P. K. LEUNG, AND YESI (1947— )

LIANG SHIQIU (1902—1987)

LIANG XIAOSHENG (1949— )

LIANG YUSHENG, PEN NAME OF CHEN WENTONG (1926—2009)

LIAO HUIYING (1952— )

LIN BAI, PEN NAME OF LIN BAIWEI (1958— )

LIN HAIYIN (1918—2001)

LIN HUIYIN (1903—1955)

LIN JINLAN (1923— )

LIN YAODE (1962—1996)

LIN YUTANG (1895—1976)

LING SHUHUA (1900—1990)

LITERARY RESEARCH SOCIETY (WENXUE YANJIU HUI)

LIU BAIYU (1916—2005)

LIU BANNONG (1891—1934)

LIU HENG (1954— )

LIU NA’OU (1900—1939)

LIU SUOLA (1955— )

LIU XINWU (1942— )

LIU YICHANG, PEN NAME OF LIU TONGYI (1918— )

LIU ZHENYUN (1958— )

LU LING (1923—1994)

LÜ LUN, PEN NAME OF LI LINFENG (1911— )

LU QIAO, PEN NAME OF WU NASUN (1919—2002)

LU WENFU (1927—2005)

LU XING’ER (1949—2004)

LU XUN, A.K.A. LU HSUN, PEN NAME OF ZHOU SHUREN (1881—1936)

LU YAO, PEN NAME OF WANG WEIGUO (1949—1992)

LU YIN (1899—1934)

LUO FU, A.K.A. LO FU, PEN NAME OF MO LUOFU (1928— )

LUO YIJUN (1967— )

MA FENG (1922—2004)

MA JIAN (1953— )

MA LIHUA (1953— )

MA YUAN (1953— )

MANDARIN DUCKS AND BUTTERFLIES SCHOOL (YUAN-YANG HUDIE PAI)

MANG KE, PEN NAME OF JIANG SHIWEI (1950— )

MAO DUN, A.K.A. MAO TUN, PEN NAME OF SHEN DERONG (1896—1981)

MAY FOURTH MOVEMENT (WUSI YUNDONG)

MEI NIANG, PEN NAME FOR SUN JIARUI (1920— )

METSO (1966— )

MISTY POETRY (MENGLONG SHI), MISTY POETS (MENGLONG SHIREN)

MO YAN, PEN NAME OF GUAN MOYAN (1956— )

MODERN POETRY MOVEMENT IN TAIWAN

MODERNISTS (XIANDAI PAI)

MU DAN, PEN NAME OF ZHA LIANGZHENG (1919—1977)

MU SHIYING (1912—1940)

NATIVISTS (XIANGTU PAI)

NEW CULTURE MOVEMENT (XIN WENHUA YUNDONG)

NEW GENERATION WRITERS (XIN SHENG DAI ZUOJIA)

NEW SENSIBILITY SCHOOL (XIN GANGJUE PAI)

NI KUANG, A.K.A. NI YIMING, NI CONG, WEI SILI, AND SHA WENG (1935— )

NIE GANNU (1903—1986)

NIE HUALING (1925— )

OUYANG JIANGHE (1956— )

OUYANG SHAN, PEN NAME OF YANG FENGQI (1908—2000)

OUYANG YUQIAN (1889—1962)

OUYANG ZI, A. K. A OUYANG TZE, PEN NAME OF HONG ZHIHUI (1939— )

PAN JUN (1957— )

PING LU (1953— )

QIAN ZHONGSHU (1910—1998)

QIDENG SHENG, PEN NAME OF LIU WUXIONG (1939— )

QIONG YAO, PEN NAME OF CHEN ZHE (1938— )

QIU MIAOJIN (1969—1995)

ROOT-SEEKING LITERATURE (XUNGEN WENXUE)

ROU SHI, PEN NAME OF ZHAO PINGFU (1902—1931)

RU ZHIJUAN (1925—1998)

SAN MAO, PEN NAME OF CHEN PING (1943—1991)

SCAR LITERATURE (SHANGHEN WENXUE)

SEBO (1956— )

SHA TING (1904—1992)

SHEN CONGWEN (1902—1988)

SHEN RONG (1936— )

SHI SHUQING, A.K.A. SHI SHU-CH’ING (1945— )

SHI TIESHENG (1951— )

SHI TUO, A.K.A. LU FEN, PEN NAMES OF WANG CHANGJIAN (1910—1988)

SHI ZHECUN (1905—2003)

SHIZHI, PEN NAME OF GUO LUSHENG (1948— )

SHU TING (1952— )

SHU XIANGCHENG, PEN NAME OF WANG SHENQUAN (1921—1999)

SIMA CHANGFENG, PEN NAME OF HU XINPING (1922—1980)

SINO-JAPANESE WAR (1937—1945)

SOCIALIST REALISM

SPOKEN DRAMA

SU DE, PEN NAME OF WANG YI (1981— )

SU QING, PEN NAME OF FENG YUNZHUANG (1914—1982)

SU TONG, PEN NAME OF TONG ZHONGGUI (1963— )

SU WEIZHEN (1954— )

SU XUELIN (1897—1999)

SUN GANLU (1959— )

SUN LI (1913—2002)

TAI JINGNONG (1903—1990)

TAIWAN

TANG REN, PEN NAME OF YAN QINGSHU (1919—1980)

TASHI DAWA (1959— )

TIAN HAN (1898—1968)

TIAN’ANMEN PRODEMOCRACY MOVEMENT (1989)

TIBET

TIE NING (1957— )

WANG ANYI (1954— )

WANG DINGJUN (1927— )

WANG HAILING (1952— )

WANG JIAXIN (1957— )

WANG JINGZHI (1902—1996)

WANG LUYAN, A.K.A. LU YAN (1902—1944)

WANG MENG (1934— )

WANG PU (1950— )

WANG SHUO (1958— )

WANG TONGZHAO (1897—1957)

WANG WENXING, A.K.A. WANG WEN-HSIN (1939— )

WANG XIAOBO (1952—1997)

WANG XIAONI (1955— )

WANG XIAOYING (1947— )

WANG XUFENG (1955— )

WANG ZENGQI (1920—1997)

WANG ZHENHE, A.K.A. WANG CHEN-HO (1940—1990)

WEI HUI, PEN NAME OF ZHOU WEIHUI (1973— )

WEI MINGLUN (1941— )

WEN YIDUO, PEN NAME OF WEN JIAHUA (1899—1946)

WOESER (1966— )

WOMEN

WU ZUGUANG (1917—2003)

WU ZUXIANG (1908—1994)

XI CHUAN, PEN NAME OF LIU JUN (1960— )

XI MURONG, (1943— )

XI XI, PEN NAME OF ZHANG YAN (1938- )

XIA YAN, A.K.A. HSIA YEN, PEN NAME OF SHEN NAIXI (1900—1995)

XIA YI, PEN NAME OF CHEN XUANWEN (1922— )

XIAO FAN, PEN NAME OF FAN JIZU (1982— )

XIAO HONG, A.K.A. HSIAO HUNG (1911—1942)

XIAO JUN, A.K.A. HSIAO CHUN (1907—1988)

XIAO KAIYU (1960— )

XIAO LIHONG, A.K.A., HSIAO LI-HUNG (1950— )

XIAO TONG, PEN NAME OF SHENG JIANZHONG (1928— )

XIE BINGYING, A.K.A. HSIEH PINGYING (1906—2000)

XU DISHAN (1893—1941)

XU KUN (1965— )

XU SU, PEN NAME OF XU BING (1924—1981)

XU XIAOBIN (1953— )

XU XU, A.K.A. HSU HSU, XU BOXU, XU YU (1908—1980)

XU ZHIMO, A.K.A. HSU CHI-MO (1897—1931)

YA XIAN, A.K.A. YA HSIEN, PEN NAME FOR WANG QINGLIN (1932— )

YAN GE, PEN NAME OF DAI YUEXING (1984— )

YAN GELING (1956— )

YAN LI (1954— )

YAN LIANKE (1958— )

YANG HANSHENG A.K.A. HUA HAN, PEN NAMES OF OUYANG BENYI (1902—1993)

YANG JIANG, PEN NAME OF JIANG JIKANG (1911— )

YANG KUI, A.K.A. YANG K’UEI (1905—1985)

YANG LIAN (1955— )

YANG MU, PEN NAME OF WANG JINGXIAN (1940— )

YANG ZHIJUN (1955— )

YANGDON (1963— )

YAO XUEYIN (1910—1999)

YE GUANGQIN (1948— )

YE LINGFENG (1905—1975)

YE SHENGTAO, PEN NAME OF YE SHAOJUN (1894—1988)

YE WEILIAN, A.K.A. WAI-LIM YIP (1937— )

YE ZHAOYAN (1957— )

YI SHU, PEN NAME OF NI YISHU (1946— )

YO YO, PEN NAME OF LIU YOUHONG (1955— )

YOU FENGWEI (1943— )

YU DAFU, A.K.A. YU TA-FU (1896—1945)

YU GUANGZHONG, A.K.A. YU KUANG-CHUNG (1928— )

YU HUA (1960— )

YU JIAN (1954— )

YU LIHUA (1931— )

YU LING (1907—1997)

YU PINGBO (1900—1990)

YU QIUYU (1946— )

YUAN QIONGQIONG, A.K.A. YUAN CH’IUNG-CH’IUNG (1950— )

ZANG DI (1964— )

ZANG KEJIA (1905—2004)

ZHAI YONGMING (1955— )

ZHANG AILING, A.K.A., EILEEN CHANG (1921—1995)

ZHANG CHENGZHI (1948— )

ZHANG DACHUN, A.K.A., CHANG TA-CH’UN (1957— )

ZHANG ER, PEN NAME OF LI MINGXIA (1961— )

ZHANG GUIXING (1956— )

ZHANG HENSHUI (1895—1967)

ZHANG JIE (1937— )

ZHANG JUNMO, PEN NAME OF ZHANG JINGYUN (1939— )

ZHANG KANGKANG (1950— )

ZHANG TIANYI (1906—1985)

ZHANG WEI (1956— )

ZHANG XIANLIANG (1936— )

ZHANG XIAOFENG (1941— )

ZHANG XIGUO, A.K.A. CHANG HSI-KUO, CHANG SHI-KUO (1944— )

ZHANG XIN (1954— )

ZHANG XINXIN (1953— )

ZHANG YUERAN (1982— )

ZHANG ZAO (1962— )

ZHAO MEI (1954— )

ZHAO SHULI (1906—1970)

ZHENG CHOUYU, A.K.A. CHENG CH’OU-YU, PEN NAMES OF ZHENG WENTAO (1933— )

ZHENG WANLONG (1944— )

ZHENG YI (1947— )

ZHENG ZHENDUO (1898—1958)

ZHONG LIHE, A.K.A. CHUNG LI-HO (1915—1960)

ZHONG XIAOYANG (1962— )

ZHONG ZHAOZHENG, A.K.A. CHUNG CHAO-CHENG (1925— )

ZHOU ERFU (1914—2004)

ZHOU LIBO, PEN NAME OF ZHOU FENGXIANG (1908—1979)

ZHOU LUNYOU (1952— )

ZHOU MEISEN (1956— )

ZHOU ZUOREN, A.K.A. CHOU TSO-JEN (1885—1967)

ZHU TIANWEN, A.K.A. CHU T’IEN-WEN (1956— )

ZHU TIANXIN, A.K.A. CHU T’IEN-HSIN (1959— )

ZHU XINING, A.K.A. CHU HSI-NING (1927—1998)

ZHU ZIQING, A.K.A. CHU TZE-CH’ING (1898—1948)

ZONG BAIHUA (1897—1986)

ZONG PU, PEN NAME OF FENG ZONGPU (1928— )

Bibliography

About the Author